Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2014

04-05

UTJECAJ HERBICIDA NA RAST SOJEVA KVRŽIČNIH BAKTERIJA KOJE NODULIRAJU GRAŠAK
(Pisum sativum L.)
THE INFLUENCE OF HERBICIDES ON GROWTH OF PEA (Pisum sativum L.) NODULATING RHIZOBIAL STRAINS
(str.183-192)

 

Autori: Mihaela Blažinkov, Ana Šnajdar, Klara Barić, Sanja Sikora, Ivana Rajnović, Sulejman Redžepović

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

RAZLIKA U PRINOSU I KAKVOĆI SJEMENA PŠENICE DOBIVENOG SJETVOM CERTIFICIRANOG SJEMENA I POŽETOG MATERIJALA
DIFFERENCES IN YIELD AND QUALITY OF WHEAT FROM SOWING CERTIFIED SEED SECOND GENERATION AND HARVESTED MATERIALS
(str.193-202)

 

Autori: Goran Jukić, Zlatko Mijić, Krešimir Šunjić, Ivan Varnica, Ivica Beraković

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

OCJENA RASTA I VIJABILNOSTI POLENA U ODNOSU NA ZAMETANJE PLODA U PET KULTIVARA RAJČICE UZGAJANE U NIGERIJI
EVALUATION OF GROWTH AND POLLEN VIABILITY IN RELATION TO FRUIT SET AMONG FIVE VARIETIES OF TOMATO GROWN IN NIGERIA
(str.203-218)

 
Autori: David Adedayo Animasaun, Stephen Oyedeji, 
Faith Onyegwukwu, Musibau A. Azeez

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

RAZVOJ UZGOJA
MANDARINA I OSTALIH AGRUMA U DOLINI NERETVE
DEVELOPMENT OF MANDARIN CULTURE AND OTHERCITRUS SPECIES IN NERETVA VALLEY
(str.219-238)

 
Autor: Mate Kaleb

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

MEDIJI KAO SREDSTVO
INFORMIRANJA POLJOPRIVREDNIKA
MEDIA AS A TOOL OF FARMERS INFORMING
(str.239-256)

 

Autori: Magdalena Zrakić, Lari Hadelan, Nikolina Korlat 

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

Prof. dr. sc. ĐURĐICA VASILJ, Sušak – Rijeka, 23. IV. 1936. - Zagreb, 3. XII. 2014.(str.257-260)

 

Autor: Ivo Miljković

 In memoriam, Nekrolog

PDF
Hrvatski