Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2014

03

EKOLOŠKE ZNAČAJKE SAMONIKLIH, MORFOLOŠKI ATRAKTIVNIH TRAVNJAČKIH SVOJTI ĆIĆARIJE (HRVATSKA)
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WILD GROWING,
MORPHOLOGICAL ATTRACTIVE GRASSLAND TAXA FROM ĆIĆARIJA (CROATIA)
(str.101-126)

 

Autori: Ivana Vitasović Kosić, Tihana Novaković

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

KEMIJSKE KARAKTERISTIKE POPULACIJA MASLAČKA S KRIŽEVAČKOG I RIJEČKOG PODRUČJA
CHEMICAL PROPERTIES OF DANDELION POPULATIONS
FROM KRIŽEVCI AND RIJEKA AREA
(str.127-136)

 

Autori: Renata Erhatić, Marija Vukobratović, Slavica Dudaš, Mirjana Mužić

Izvorni znanstveni članak

PDF
Hrvatski

 

ULOGA NEMATODA U HRANIDBENOM LANCU TLA I MINERALIZACIJI HRANJIVA
ROLE OF NEMATODES IN THE SOIL FOOD CHAIN AND MINERALIZATION OF NUTRIENTS
(str.137-149)

Autori:Teuta Benković-Lačić, Mirjana Brmež, Josip Haramija

Pregledni rad

PDF
Hrvatski

 

STAROST TRAKTORA KAO ČIMBENIK PROIZVEDENE RAZINE BUKE
AGE OF TRACTOR AS A FACTOR OF GENERATED NOISE LEVELS
(str.151-161)

Autori: Željko Barač, Ivan Plaščak, Tomislav Jurić, Mladen Jurišić, Domagoj Zimmer       


 
Prethodno priopcenje

PDF
Hrvatski

 

ZAŠTO PROIZVODITI SUNCOKRET?
WHY GROW SUNFLOWER?
(str.163-176)

 

Autori: Antonela Markulj, Ivica Liović, Anto Mijić, Aleksandra Sudarić, Ana Josipović, Maja Matoša Kočar

Strčuni rad

 

PDF
Hrvatski