Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2012

04

THE EFFECTIVENESS OF CONTROL OF SUCKERS, AND RESIDUES OF MALEIC HYDRAZIDE IN FLUE-CURED TOBACCO ACCORDING TO THE AMOUNT OF APPLIED AGENTS (str.155-172)

UČINKOVITOST KONTROLE RASTA ZAPERAKA I OSTACI MALEINSKOG HIDRAZIDA U VIRDŽINIJSKOM DUHANU S OBZIROM NA KOLIČINU PRIMIJENJENOG SREDSTVA (str.155-172)

Miroslav Čavlek, Kristina Gršić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

AUTOCHTONOUS FLORA OF JAZBINA EXPERIMENT STATION IN ZAGREB (str.173-188)

SAMONIKLA FLORA POKUŠALIŠTA “JAZBINA” U ZAGREBU (str.173-188)

Ivana Pajač Živković, Mihaela Britvec, Martina Pajač,
Ivana Vitasović Kosić, Jasminka Karoglan Kontić,
Zvonko Ostojić, Ivica Ljubičić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

SELF-THINNING, FEMALE/MALE PLANTS RATIO AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF INDUSTRIAL HEMP DEPENDING ON SOWING DENSITY AND NITROGEN FERTILIZATION (str.189-206)

SAMOREGULACIJA SKLOPA, ODNOS ŽENSKIH I MUŠKIH
BILJAKA I MORFOLOŠKA SVOJSTVA INDUSTRIJSKE KONOPLJE U OVISNOSTI O GUSTOĆI SJETVE I GNOJIDBI DUŠIKOM

(str.189-206)

Zvjezdana Augustinović, Milan Pospišil, Jasminka Butorac, Marcela Andreata Koren, Marijana Ivanek-Martinčić, Nikolina Šumbera

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NEW DATA ON THE FLORISTIC COMPOSITION OF THE ASS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 IN CROATIA (str.207-213)

NOVI PODACI O FLORISTIČKOM SASTAVU AS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 U HRVATSKOJ (str.207-213)

Ivo Trinajstić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

THE INFLUENCE OF MULTIPLE HARVEST ON ROCKET YIELD IN FLOATING HYDROPONIC (str.215-224)

UTJECAJ VIŠEKRATNE BERBE NA PRINOS RIGE U PLUTAJUĆEM HIDROPONU (str.215-224)

Dunja Geršak, Biserka Vojnović, Elvic Novak

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski