Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2010

04/05

PEDOLOŠKE, GEOLOŠKE I GEOKEMIJSKE ZNAČAJKE LOKACIJA UKLJUČENIH U PROJEKT GEOKEMIJSKOG KARTIRANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PAŠNJAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.173-190)

PEDOLOGICAL, GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LOCATIONS INCLUDED IN THE PROJECT OF GEOCHEMICHAL MAPPING OF AGRICULTURAL SOILS AND GRAZING LAND SOILS IN CROATIA (str.173-190)

Stjepan Husnjak, Josip Halamić, Ajka Šorša, Vedran Rubinić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FENOTIPSKA KARAKTERIZACIJA AUTOHTONIH SOJEVA SINORHIZOBIUM MELILOTI (str.191-204)

PHENOTYPIC CHARACTERIZATION OF INDIGENOUS SINORHIZOBIUM MELILOTI STRAINS (str.191-204)

Mihaela Blažinkov, Darija Vrbanac, Katarina Huić Babić, Sanja Sikora

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PRIRODOZNANSTVENA IDENTIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA ŠUMSKIH EKOSUSTAVA HRVATSKOG KRŠKOG PODRUČJA (str.205-238)

NATURAL SCIENTIFIC IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF FOREST ECOSYSTEM OF CROATIAN KARST AREAS (str.205-238)

Jakob Martinović, Andrija Vranković, Ante Kutle

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ULOGA POLJOPRIVREDNE SAVJETODAVNE SLUŽBE U RURALNOM RAZVOJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (str.239-260)

THE ROLE OF AGRICULTURAL EXTENSION IN RURAL DEVELOPMENT OF VUKOVARSKA-SRIJEMSKA COUNTY
(str.239-260)

Đurđica Žutinić, Marko Dekanić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ISTRAŽIVANJE GENETSKE RAZNOLIKOSTI U UZGOJU KRUMPIRA (str.261-276)

IN EXPLOITATION OF GENETIC DIVERSITY IN POTATO BREEDING (str.261-276)

M. K. Biswas, M. B. Ahmed, M. A. A. Mondal, M. A. Razvy, A. Hoque, R. Islam, M. Hossain, A. Mandal

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROMOCIJA U FUNKCIJI RAZVOJA VINARSKOG SEKTORA U ISTRI (str.277-288)

PROMOTION AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF WINE SECTOR IN ISTRIA REGION (str.277-288)

Kristina Brščić, Milan Oplanić, Nevena Miladinović

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

Prof.dr.sc. Ranko Licul
(str.289-291)

Jasminka Karoglan Kontić

In memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski