Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2008

01

ONEČIŠĆENOST TALA GEOGRAFSKO-BOTANIČKOG REZERVATA ĐURĐEVAČKI PIJESCI TEŠKIM KOVINAMA (str.3-19)

CONTAMINATION OF SOILS OF ĐURĐEVAC SANDS BY HEAVY METALS (str.3-19)

Andrija Špoljar, Lepomir Čoga, Vlado Kušec, Dragutin Kamenjak, Ivo Pavlović, Ivka Kvaternjak

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

EKONOMSKA USPJEŠNOST UZGOJA MUZNIH KRAVA NA PRIMJERU ISTRE (str.21-31)

ECONOMIC EFFICACY OF MILKING COW BREEDING ON ISTRIA SAMPLE (str.21-31)

Milan Oplanić, Stipe Radinović, Vjekoslav Par, Miroslav Tratnik

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

DVOKRATNA PRIMJENA SMANJENIH KOLIČINA HERBICIDA U ŠPINATU – PRINOS «MINOR USES» UPORABI
(str.33-42)

TWO-SHOT APPLICATION OF REDUCED HERBICIDE AMOUNTS IN SPINACH CONTRIBUTION TO „MINOR USE“ APLICATION
(str.33-42)

Ana Žarković, Klara Barić, Ivanka Žutić, Zvonimir Ostojić
Prethodno priopćenje

 

PDF
Hrvatski

 

EKONOMSKA OCJENA POSLOVNOG RAZVITKA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA STUDIJ SLUČAJA
(str.43-56)

ECONOMIC EVALUATION OF BUSINESS DEVELOPMENT OF FAMILY FARM CASE STUDY (str.43-56)

Iskra Radinović, Zoran Grgić

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

PERSPEKTIVE HRVATSKE INDUSTIJE MESA PERADI
(str.57-72)

THE PERSPECTIVES OF CROATIAN POULTRY MEAT INDUSTRY (str.57-72)

Lari Hadelan, Zoran Grgić, Vesna Očić, Branka Šakić

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

DIPL.ING. FRANJO PAPEŠ
(str.73-74)

Stjepan Brlek

In memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski