Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2007

06

MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE RAZLIČITIH TIPOVA TALA ZAPADNE HERCEGOVINE (str.425-444)

MICROBIAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT SOIL TYPES IN WESTERN HERZEGOVINA (str.425-444)

Višnja Vasilj, Sulejman Redžepović, Matko Bogunović,
Katarina Babić, Sanja Sikora

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ JEDNOKRATNE DVOKRATNE I TROKRATNE PRIMJENE HERBICIDA POSLIJE NICANJA NA KOROVE U ŠEĆERNOJ REPI (str.445-457)

INFLUENCE OF ONE, TWO AND THREE AFTER EMERGENCE HERBICIDE TREATMENTS ON WEEDS IN SUGARBEET
(str.445-457)

Ana Tičinović, Klara Barić, Zvonimir Ostojić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ALELOPATSKI UTJECAJ KOROVNIH VRSTA ABUTILON THEOPHRASTI MED. I DATURA STRAMONIUM L. NA POČETNI RAZVOJ KUKURUZA (str.459-472)

ALLELOPATHIC EFFECT OF TWO WEED SPECIES, ABUTILON THEOPHRASTI MED. AND DATURA STRAMONIUM L. ON GERMINATION AND EARLY GROWTH OF CORN (str.459-472)

Maja Šćepanović, Nenad Novak, Klara Barić, Zvonimir Ostojić,

Natalija Galzina, Marija Goršić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI ZRAKA NA POJAVU NEDOSTATKA KALCIJA U PLODU RAJČICE (Lycopersicon esculentum Mill.) (str.473-481)

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND RELATIVE AIR HUMIDITY ON CALCIUM DEFICIENCY IN TOMATO FRUIT (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) (str.473-481)

Nada Parađiković, Tomislav Vinković, Tihana Teklić,
Razia Bilajac, Maja Tolušić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

VARIJABILNOST POPULACIJA CRVENE DJETELINE PROCIJENJENA MORFO-AGRONOMSKIM SVOJSTVIMA
(str.483-495)

VARIABILITY OF RED CLOVER POPULATIONS
EVALUATED BY MORPHO-AGRONOMIC TRAITS
(str.483-495)

Svetislav Popović, Marijana Tucak, Tihomir Čupić,
Mirko Stjepanović

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

ZAŠTIĆENI EKOSUSTAVI KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I MOGUĆNOST NJIHOVA KORIŠTENJA (str.497-514)

PROTECTED ECOSYSTEMS IN THE COUNTY OF KOPRIVNICA-KRIŽEVCI AND POSSIBILITIES FOR THEIR URILIZATION
(str.497-514)

Andrija Špoljar, Damir Petrović, Željka Kolar, Miomir Stojanović

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

AKADEMIK MILAN MACELJSKI
(str.515-517)

Jasminka Igrc Barčić

In memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski

 

MR.SC. PAVLE BAKARIĆ
(str.519-521)

Ivo Miljković

In memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski