Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2007

03

WATER DEFICIT ANALYSIS IN VARIOUS CROPS
(str.167-168)

ANALIZA MANJKA VODE ZA RAZNE BILJNE KULTURE
(str.167-177)

I. Šimunić, K. Pandžić, Branka Ivančan Picek,
M. Bogunović, S. Husnjak

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

NOVI PRILOG POZNAVANJU FLORISTIČKOG SASTAVA AS. SATUREJO SUBSPICATAE-CARICETUM HUMILIS TRINAJSTIĆ (1999) 2007, NOM. CORR. HOC LOCO IZ HRVATSKE I BOSNE (str.179-186)

NEW CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF FLORISTIC COMPOSITION OF THE ASS. SATUREJO SUBSPICATAE-CARICETUM HUMILIS TRINAJSTIĆ (1999) 2007, NOM. CORR. HOC LOCO FROM CROATIA AND BOSNIA (str.180-180)
I. Trinajstić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

POPULATION DYNAMIC OF THE MOST IMPORTANT MAIZE WEEDS IN THE POSAVINA AREA (str.187-188)

DINAMIKA POPULACIJA NAJZNAČAJNIJIH KOROVNIH VRSTA U USJEVU KUKURUZA U PODRUČJU POSAVINE (str.187-196)

Nada Hulina

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

EVALUATION OF ENDIVE KULTIVARS IN THE SUMMER-AUTUMN GROWING PERIOD (str.197-198)

OCJENA KULTIVARA ENDIVIJE U LJETNO-JESENSKOM ROKU UZGOJA (str.197-207)

Tomislava Peremin Volf, J. Borošić, A. Špoljar, Zvjezdana Augustinović, Marijana Ivanek-Martinčić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

SIMULACIJSKI MODEL ZA ANALIZU TROŠKOVA I KORISTI NA EKOLOŠKIM GOSPODARSTVIMA (str.209-210)

THE SIMULATION MODEL FOR COST-BENEFIT ANALYSIS ON ORGANIC FARMS (str.209-222)

Karmen Pažek, Č. Rozman

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

MECHANIZATION COSTS IN FRUIT PRODUCTION
(str.223-224)

TROŠKOVI MEHANIZACIJE U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
(str.223-234)

Z. Grgić, Branka Šakić Bobić, Vesna Očić

Izlaganje sa skupa

 

PDF
Hrvatski

 

In memoriam
PROF. DR. SC. VINKO JURČIĆ, DIPL. ING.
(str.235-238)

I. Miljković, Branka Aničić
In memoriam, Nekrolog

 

PDF
Hrvatski