Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2005

05

TRAVNJACI AS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTIĆ, ASS.NOV. U HRVATSKOM PRIMORJU(str.347-357)

GRASLANDS OF THE ASS.KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTIĆ, ASS.NOV. IN CROATIAN LITTORAL (str.347-357)

Ivo Trinajstić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

FLORA PAŠNJAKA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA U ISTRI: LAMIACEAE (str.359-369)

THE PASTURE ON THE FAMILY FARMS IN ISTRIA (CROATIA): LAMIACEAE (str.359-369)

Mihaela Britvec, Ivana Vitasović Kosić, Ivica Ljubičić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UGROŽENOST FLORE POŽEŠKE KOTLINE
I OKOLNOG GORJA
(str.371-381)

THREATENED FLORA OF THE POŽEGA VALLEY AND SURROUNDING MOUNTAINS (str.371-381)

Dinko Zima, Brankica Svitlica, Josip Mesić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTROŠAK ENERGIJE U KONVENCIONALNOJ OBRADI
PRAŠKASTO- GLINASTOG TLA U ZAPADNOJ SLOVENIJI

(str.383-392)

ENERGY REQUIREMENT IN CONVENTIONAL TILLAGE
OF SILTY CLAY SOIL IN WEST SLAVONIA

(str.383-392)

Dubravko Filipović, Silvio Košutić, Zlatko Gospodarić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ZADRUGARSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI KORAK PREMA EUROPI(str.393-425)

COOPERATIVES BOSNIA AND HERZEGOVINA A STEP CLOSER TO EUROPE(str.393-425)

Kemal Šoljić, Jerko Pavličević, Zdenko Milas
Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

OPLEMENJIVANJE BILJA; PROIZVODNAJ HRANE I ODRŽIVA POLJOPRIVREDA (str.427-443)

PLANT BREEDING, FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABLE AGRICULTURE(str.427-443)

Marijan Jošt, Vesna Samobor
Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

HAD-DOBITNIK POVELJE "JOSIP JURAJ STROSSMAYER"
ZA NAJUSPJEŠNIJI IZDAVAČKI POTHVAT U PODRUČJU PRIRODNIH ZNANOSTI U 2004.GODINI

(str.445-446)

Ivo Miljković
Vijest

 

PDF
Hrvatski