Agronomski glasnik

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2004

01-02

TRIFOLIO CINCTI-CYNOSURETUM CRISTATI TRINAJSTIĆ, ASS. NOV. (TRIFOLIO-HORDEION SECALINI) U VEGETACIJI VLAŽNIH LIVADA OTOKA KRKA (HRVATSKA) (str.3-12)

TRIFOLIO CINCTI-CYNOSURETUM CRISTATI TRINAJSTIĆ, ASS. NOV. (TRIFOLIO-HORDEION) IN WET MEADOWS VEGETATINO OF THE ISLAND OF KRK (CROATIA) (str.3-12)

Ivo Trinajstić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

ANALIZA TROŠKOVA U TOVU KOPUNA (str.13-16)

ANALYSIS OF COSTS IN CAPON FATTENING (str.13-16)

Lidija Firšt Godek, Tatjana Tušek, Vlasta Mandić, Damir Alagić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

POTENCIJAL TRŽIŠTA RIBE U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE
(str.17-32)

FISH MARKET POTENTIAL IN THE FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.17-32)

Jerko Pavličević

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

REAKCIJA GRAŠKA (PISUM SATIVUM SPP.ARVENSE L.) NA ROK SJETVE, SKLOP I GNOJIDBU DUŠIKOM NA PODRUČJU OSIJEKA (str.33-46)

REPONSE OF PEA (PISUM SATIVUM SPP.ARVENSE L.) AT SOWING TERM, STAND AND NITROGEN FERTILIZATION AT AREA OF OSIJEK (str.33-46)

Irena Rapčan, Mladen Jurišić, Sonja Grljušić
Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

KRAJOBRAZNO UREĐENJE: INFRASTRUKTURNA GRADNJA BRANIMIROVA ULICA OD AVENIJE MARINA DRŽIĆA DO HEINZELOVA ULICE - I ETAPA REALIZACIJE (str.47-60

LANDSCAPE PLANNING: INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTION BRANIMIROVA STREET FROM MARIN DRŽIĆ AVENU TO HEINZLOVA STREEET - THE FIRST PHASE OF REALIZATION (str.47-60)

Mara Stojan

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

AKTUALNE TEME U EKONOMSKOM ISTRAŽIVANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (str.61-72)

ACTUAL THEMS IN AN ECONOMIS STUDY OF AGRCULTURAL PRODUCTION (str.61-72)

Marko Matić

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

NEKI MAKROEKONOMSKI PROBLEMI HRVATSKE POLJOPRIVREDE (str.73-75)

SOME MACROECONOMIC PROBLEMS OF CROATIAN AGRICULTURE (str.73-75)

Krešimir Pažur

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

PRAVILNIK DRŽAVNOG NATJECANJA ORAČA REPUBLIKE HRVATSKE (str.77-81)

Ivo Juras

Ostalo

 

PDF
Hrvatski

 

PROF.DR.SC. VINKO TADEJEVIĆ (1914.-2004.)
(str.83-85)

Ivan Sokolić

In memoriam, Nekrolog

PDF
Hrvatski

 

PROF.DR.SC. LJUBO RADIĆ (1922.-2004.)
(str.87-89)

Josip Kovačević

In memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski

 

OTO BOHUTINSKI , DIPL.ING. (1912.-2003.)
(str.91-92)

Ilija Kolarić

In memoriam,
Nekrolog

 

PDF
Hrvatski